Western Dressage

Association of Sweden

Föreningen WDAS bildades år 2016 nere i Skåne, närmare bestämt av ridande vänner i Genarp. Föreningen har arrangerat både fysiska tävlingar och träningar, och under 2020 började även onlinetävlingar ta fart. 

Medlemsantalet har varit ca 10-20 medlemmar per år.Under 2023 valdes nya personer in i styrelsen och försöker nu fortsätta arbetet som tidigare styrelse påbörjat och få föreningen att växa ytterligare.

Diskussioner har påbörjats med WDAA (Western Dressage Association af America) om att WDAS ska bli godkänd international affiliate (internationell dotterförening), samt med planer på internationellt domarprogram och seminarium både i Sverige och i Europa.


Den nya styrelsen jobbar aktivt med att försöka informera om vad western dressage är, öka medlemsantalet, arrangera onlinetävlingar och planering för framtida clinics och träningstävlingar. 


Tillsammans med en designer från USA har den nya styrelsen tagit fram en ny logga som en del i arbetet att få föreningen att växa.


Har ni några tankar, funderingar eller idéer, tveka inte att höra av er till någon i styrelsen!

 WDAS logga 2016-2023

WDAS nya logga 2023