Intigritetspolicy


Western Dressage Association of Sweden vill att du ska känna dig trygg med hur vi

hanterar dina personuppgifter. Med anledning av de nya GDPR-reglerna har vi

tagit fram en integritetspolicy som förklarar hur vi gör.

 

Det har länge funnits särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras

på ett tryggt och säkert sätt. Från den 25 maj 2018 ersätts den tidigare

personuppgiftslagen (PUL) av dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att

kraven förändras något. Framförallt ger den dig mer insyn och tydligare

rättigheter att styra över din information.

 

Inom Western Dressage Association of Sweden hanterar vi personuppgifter i samband

med vårt medlemsregister, då vi håller arrangemang (t.ex. tävlingar och clinics) samt roller som exempelvis förtroendevalda och funktionärer.

 

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. Western Dressage Association of Sweden hanterar medlemsuppgifter för bland annat

distribution av medlemstidningen, administration av medlemsföreningar,

tävlingsarrangemang och utbildningar samt till sponsorer.

 

Läs mer i Western Dressage Association of Sweden integritetspolicy - den beskriver

mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka

rättigheter du har.

 


Formulär för registerutdrag