WDAS HIGH POINT 

Kriterier för High Point

High Point är ett "Year End Award", d v s ett pris för bästa resultat under hela året.


High Point delas ut i kategorierna: Open, Amateur och Youth.


Reglerna som gäller är följande:

 • Hästens ägare och ryttare ska vara medlem i WDAS.
  Om hästen ägs av ett företag ska den ansvarige ägaren vara medlem i WDAS.
 • Endast poäng intjänade från och med inbetalt medlemskap innevarande år räknas med i HP.
 • Alla poäng intjänade på alla WDAS godkända tävlingar i Sverige räknas.
 • Poängen intjänas per ekipage i likhet med WDAAs regler. För Open räknas hästens poäng oavsett ryttare.
 • Ryttarens nationalitet är utan betydelse.
 • Byter hästen ägare från en medlem till en annan under säsongen påbörjas ny poängräkning.
 • High Point titlarna räknas ut från sammanslagna poäng från alla klasser i varje kategori.
  Kategorierna räknas var för sig i Open, Amateur, och Youth.
 • Open priset delas ut till ägaren av hästen.
 • För den händelse att man skulle hamna på samma poäng vinner den med flest antal 1:a placeringar, sedan 2:a placeringar osv.

Resultat

2023 High Point Results   -   Bildkollage för vinnarna 2023